Cấu Trúc “There’s No Way”

+ “There’s” là dạng rút gọn của “there is”. Bạn sử dụng cụm từ “There is no way” để diễn tả ý nghĩ về một vấn đề nào đó mà bạn không chắc chắn hoặc không có câu trả lời thích đáng.

– There’s no way she is injured. (Không đời nào mà cô ấy bị thương).

– There is no way nobody purchases it. (Không đời nào mà có ai mua nó).

– There’s no way she arrives on time. (Không đời nào mà cô ấy đến đúng giờ).

– There’s no way your parents allow. (Không đời nào mà bố mẹ bạn cho phép).

– There is no way they win lottery tickets. (Không đời nào mà bọn họ trúng số).

– There is no way you can fix it. (Không đời nào mà bạn có thể sửa được nó).

– There is no way he lost that match. (Không đời nào mà anh ấy thua trận đó).

– There is no way my brother helps me. (Không đời nào mà anh của tôi lại giúp tôi).

– There’s no way I can solve the problems. (Không đời nào mà tôi có thể giải quyết được).

– There’s no way he has breakfast outside. (Không đời nào mà anh ấy ăn sáng bên ngoài).