Most, Almost, Most Of Và The Most

almost và most

I. “Almost” mang nghĩa “gần” hoặc là “sắp” khi nói về thời gian, số đo kích cỡ hoặc sự tiến bộ của một quá trình nào đó.

– Ví dụ 1: I’m almost finished. (Tôi sắp hoàn thành rồi).

– Ví dụ 2: It’s almost July. (Gần tới tháng 7 rồi).

II. “Most” mang nghĩa là hơn 50% và sử dụng khi nói về thực tế chung.

– Ví dụ 1: Most people have bread for breakfast. (Hầu hết mọi người ăn bánh mì vào bữa sáng).

– Ví dụ 2: Most foreigners love Ha Long bay. (Hầu hết khách nước ngoài đều thích Hạ Long).

III. “Most of” cũng mang nghĩa là hơn 50% nhưng dùng để nói cụ thể về 1 nhóm không nói về thực tế chung. (Nói về 1 nhóm đã được chia ra từ 1 tổng thể).

– Ví dụ: Most people have bread for breakfast. (Hầu hết mọi người đều ăn bánh mì vào bữa sáng).

Ta có thể thấy ở ví dụ trên đây là thực tế chung của tất cả mọi người đều ăn bánh mì vào bữa sáng.

+ Nhưng nếu ta khảo sát trong 1 phạm vi nhất định và đa phần là những người này không thích ăn bánh mì thì ta sẽ nói.

– Ví dụ: Most of the people in this room don’t have bread for breakfast. (Hầu hết mọi người trong phòng này không ăn bánh mì vào bữa sáng).

Cụm từ “The people in this class” là 1 nhóm đã được chia ra từ tổng thể. Và đối với “Most of” ta phải diễn tả chính xác nhóm mà ta đang nói đến.

* Most of có 2 trường hợp:

1. Sau “Most of” là tính từ sỡ hữu my, your, our …

– Ví dụ 1: Most of her clothes are old. (Hầu hết quần áo của cô ấy đều đã cũ).

– Ví dụ 2: Most of your hair is white already. (Tóc của bạn hầu như đã bạc trắng).

2. Nếu sau “Most of” không phải là tính từ sở hữu thì phải thêm “the”.

– Ví dụ 1: Most of the trees in this park are tall and beautiful. (Hầu hết cây ở trong công viên này rất cao và đẹp).

– Ví dụ 2: I love most of the places that I’ve been in Vietnam. (Hầu hết tôi thích những nơi mà tôi đã từng đến ở Việt Nam).

IV. “The Most” dùng trước tính từ hoặc sau động từ với nghĩa là “Nhất”.

– Ví dụ 1: I love my family the most. (Tôi yêu gia đình tôi nhất).

– Ví dụ 2: Son Tung is the most famous singer in Viet Nam.(Sơn Tùng là ca sĩ nổi tiếng nhất ở Việt Nam).

1. Để nói “nhất là” trong tiếng anh gồm có 2 cách: “ Most of all” và “Mostly”.

– Ví dụ : I have a lot of reasons to study English, most of all / mostly I want to get a better job. (Tôi có rất nhiều lý do để học Tiếng Anh, nhất là tôi muốn có 1 công việc tốt hơn).     

2. “Mostly” cũng có nghĩa là “usually”.

– Ví dụ:  I mostly (usually) have Seafood. (Tôi thường xuyên ăn hải sản).

Contact Me on Zalo